Svenska finansiärer

På denna sida finns information rörande svenska finansiärer som har särskilda krav på central handläggning av ansökning och redovisning.

Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse (MMW) och Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond (MAW) - projektbidrag

Extern deadline är den 1 november 2014.

MMW och MAW finansierar projekt av högsta internationella standard. Det ska vara en sammanhållen frågeställning gärna inom nya forskningsområden, tvärvetenskapligt och inom IT och digital media. MMW prioriterar juridik, ekonomi och samhällsvetenskap. MAW prioriterar humaniora och lärande.

Lunds universitets hanteringsordning finns här.

Kontaktperson: Tina Trollås ankn 27745.

Wallenberg Academy Fellows (WAF) 2015

Knut och Alice Wallenberg erbjuder ett program för yngre framstående forskare i början av sin karriär (doktorsexamen efter 1 januari 2007). Programmet är öppet för forskare inom medicin, teknik, naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora, liksom gränssnitten därimellan. Om du är intresserad kontakta din fakultet.

Lunds universitets hanteringsordning finns här.

Kontaktperson: Tina Trollås ankn 27745.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Anslag till forskningsprojekt av hög vetenskaplig potential
Läs mer


Tillbaka

Sidansvarig: Tina Trollås
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig sektion: Sektionen Ledningsstöd

Uppdaterad: 2014-09-16

Kontaktpersoner

Forskningsservice

Tina Trollås

Tel: 222 77 45

Sara Naurin

Tel: 222 70 43

Besöksadress:
Byrålogen, rum 218
Paradisgatan 5C

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20