Svenska finansiärer

På denna sida finns information rörande svenska finansiärer som har särskilda krav på central handläggning av ansökning och redovisning.

Vetenskapsrådets utlysningar för forskningsinfrastruktur: Bidrag till dyrbar vetenskaplig utrustning (deltagande i internationell infrastruktur) och driftsbidrag (deltagande i internationell infrastruktur)

Extern deadline till är den 23 april 2014.

Ansökningar till ovanstående utlysningar ska signeras av rektor, vilket gör att de ska granskas och godkännas av Forskningsnämnden innan de skickas in. Observera att detta också gäller ansökningar där Lunds universitet inte är huvudsökande. För mer information om intern hantering vid LU se hanteringsordningen. Se också VR:s hemsida.

Lunds universitets hanteringsordning finns här

Kontaktperson: Birgitta Larsson, phone 222 70 43

Vetenskapsrådet

Satsning på internationell rekrytering av framstående forskare

Syftet med bidraget är att ge svenska lärosäten en långsiktig möjlighet att attrahera internationellt mycket framstående forskare till Sverige.

 ”Internationell rekrytering är ytterst viktig för att höja kvaliteten på ett lands forskning. Jämfört med andra framstående forskningsländer rekryterar vi i Sverige få etablerade utländska forskare på högsta nivå. Detta bidrag ska göra det möjligt för svenska lärosäten att i större utsträckning än tidigare kunna erbjuda långvarig och tillräcklig finansiering för rekrytering av framstående forskare. Med hjälp av bidraget ska en internationellt framstående forskare kunna flytta sin forskning till det lärosäte som ansöker om medel för rekryteringen.”

Lunds universitets hanteringsordning finns här.

 


Tillbaka

Sidansvarig: Tina Trollås
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig sektion: Sektionen Ledningsstöd

Uppdaterad: 2014-04-04

Kontaktpersoner

Forskningsservice

Birgitta Larsson
Tel: 222 70 43

Tina Trollås
Tel: 222 77 45

Besöksadress:
Byrålogen, rum 218
Paradisgatan 5C

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20