Administrativa system 


This page in English

Här finns länkar och information till de elektroniska resurser du kan behöva i ditt arbete.

Administrativa portalen 

Omfattar ekonomisystemet Orfi,  uppföljningsverktyget Kuben,projektportalen LUPP (med ekonomiska rapporter), personalsystemet Primula webb, reseräkningssystemet Primula webb och studerandesystemet Ladok.

Administrativa portalen (Nytt fönster)


Adato

Adato är ett IT-stöd för aktiv rehabilitering

Adato - inloggning (Nytt fönster)

Adoto - Behörighetsansökan (Nytt Fönster)


Avtal som gäller för Lunds Universitet

Hittar du i inköpsverktyget Lupin

Till avtalen (Nytt fönster)


AWELU

Academic Writing in English at Lund University
Till AWELU


DFS - dokumentflödessystem

DFS – inloggning, klassisk vy (nytt fönster)
DFSWorkport - inloggning för handläggare (nytt fönster) 
Information om DFS

eKontrakt

System för att hantera externa bidragskontrakt och uppdragsavtal samt resebidrag och andra bidrag från universitetets anknutna stiftelser.

Inloggning (nytt fönster)

Behörighetsansökan för interna deltagare (projektledare, forskare, projektadministratörer) (nytt fönster)

Information och manualer

E-rekrytering

Stödverktyg till arbete med anställnings- och rekryteringsärenden

Inloggning till handläggarportalen (nytt fönster)
Inloggning till portalen för sakkunniga och fackliga organisationer (nytt fönster)
Ansök om behörighet

EOS

Budgetsystem.

EOS - inloggning produktionsmiljö

EOS - inloggning testmiljö

Information om EOS

Information om budgetering


KLARA

Universitetets kemikalieförteckningssystem. Sökning av kemikaliebeskrivning är öppen för alla. 

KLARA - inloggning (Nytt fönster)

Kompetensportalen

Kompetensportalen är ett webbaserat verktyg för kompetensutveckling där vi samlar alla internutbildningar som samordnas av sektionen Personal. Logga in med ditt Lucat-id.

Kompetensportalen - inloggning (Nytt fönster)


Kuben

Uppföljnings- och analysverktyg.

Kuben - inloggning (Nytt fönster)
Information om Kuben


Ladok - studiedokumentationssystem


Information om Ladok


Lokalbokning


TimeEdit Lokal - inloggning (Nytt fönster)

LUBAS

Lunds universitets utbildningsdatabas som innehåller uppgifter om program och kurser vid Lunds universitet.

Information om LUBAS

Inloggning


Lucat  

Universitetets personalkatalog

Information och inloggning

 

LUPak - skicka paket

System för att skicka paket

LUPak - inloggning 

LUPark

Beställning av P-dekal

Information om LUPark

Inloggning

Lupin

Elektronisk inköps- och fakturahantering

Lupin - inloggning (Nytt fönster)

Information om Lupin (lathundar, interaktiv utbildning, m.m.)

Lupos

Systemstöd för samfinansiering och periodisering.

Information om Lupos

Inloggning via administrativa portalen

LUTeD

Verktyg som LDC använder för att överblicka debitering på telefonianknytningar

LUTED - inloggning (Nytt fönster)


NyA

NyA är ett nationellt system som landets universitet och högskolor använder sig av för att gemensamt genomföra arbetet inom en antagningsomgång.

Information om NyA

Inloggning

OOiS  

Webbpublicering

OOiS - lu.se, fakulteter och institutioner: www.lu.se/login
OOiS - anställdsidan, förvaltningens webbsidor: www.lu.se/login2
Webbrådgivning och kontaktuppgifter  


Orfi

Ekonomiredovisningssystem

Orfi 11i Produktion -inloggning (Nytt fönster)

Information om Orfi

Primula res

Resehanteringssystem 

Primula webb med primula res - inloggning (Nytt fönster)


Primula webb

Primula webb (Nytt fönster)

Rekryteringssystem

Stödverktyg till arbete med anställnings- och rekryteringsärenden

Inloggning

Information och manual


Sunet Survey

Enkätverktyg

Sunet Survey – inloggning (Nytt fönster)

Information om Sunet Survey

TimeEdit Lokal

Lokalbokningssystem

TimeEdit Lokal - inloggning (Nytt fönster)


TimeEdit 3

Schemaläggning- och resursbokningssystem.

Information om TimeEdit 3 och SRS-förvaltning
Inloggning för schemaläggare (Nytt fönster)
Sök scheman här (Nytt fönster)

VPN

För att logga in i administrativa system utanför LU:s nätverk

Logga in i VPN (Nytt fönster)

Mer om hur VPN fungerar i LDC:s supportguide

Webmail

För att komma åt sin e-post via webbläsaren

Information om webmail

Inloggning

 


Tillbaka

Innehållsansvarig: Jonas Andersson
Frågor om webbplatsen: Webbavdelningen
Ansvarig sektion: Kommunikation

Uppdaterad: 2015-02-17

Relaterad information

OBS! Om du arbetar utanför LU:s nätverk, exempelvis hemifrån, behöver du logga in via VPN för att nå de administrativa systemen. Detta gäller exempelvis Primula webb.

Logga in via VPN (Nytt fönster)

Har du frågor om hur VPN-inloggning fungerar, kontakta LDC:s servicedesk.

Till LDC:s servicedesk

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20