Forskningsservice


Forskningsservice ger hjälp och stöd åt forskare och forskargrupper i frågor om extern forskningsfinans-iering. Vi har särskilt ansvar för ansökningar för vissa svenska finansiärer, EU:s ramprogram för forskning samt amerikanska statliga finansiärer. Forsknings-service arbetar även med administrativt stöd till utbildning på forskarnivå.

To this page in English
Kalendarium
Kontakta Forskningsservice

Welcome to a half-day seminar on “How to write a successful grant application”

 

The aim of the seminar is to provide effective strategies on how to write successful grant applications. What are the elements of a successful grant application? How should these be structured to contextualize your proposed research to the reviewer? How can you create a coherent, concise, and compelling narrative that engages the reviewer and clearly explains the significance and feasibility of the proposed research? Three key aspects for writing successful grant applications will be discussed  – content, structure, and language – in general  but also with special reference to the Swedish Research Council (VR) applications.

NOTE: The workshop will be held in English, attendance is free of charge.

Date: 4 February 2015
Time: 08:30 – 12:00
Place: Blå Hallen, Ekologihuset, Sölvegatan 37, Lund
Organizer: Research Services
Presenter:  Dr. Dan Csontos

Registration: No later than 23 January 2015. Register at this link

Horizon 2020

Utlysningarna

Utlysningarna - Work Programmes Participant Portal

Mer information
Prenumerera på information om de olika delprogrammen i H2020 via sändlistor
Kontakta EU-gruppen för mer information, idédiskussioner, hjälp att hitta utlysningar mm


Tillbaka

Sidansvarig: Anneli Wiklander  
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig sektion: Sektionen Ledningsstöd

Uppdaterad: 2014-12-15

Nyhetsbrev

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev Forskningsnytt?

Kontakta Sophie Hydén Picasso

Forskningsnytt Nr. 10 - 2014

Eurokurser i EU-projekt

För redovisning
Aktuell kurs
Historiska kurser
Läs mer om hur du väljer kurs

Till Work Agreement för Marie Curie Fellows
Rekommenderad kurs

Mer stöd vid LU

Granskning av forskningsavtal
Kontakta avtalsjuristerna på avdelning Juridik

Kommersialisering av forskningsresultat
Kontakta LU Innovation

Bibliotekens forskarstöd
Kontaktpersoner på de olika biblioteken

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20