Ladokavdelningen


Ladokavdelningen ingår i sektionen Student och utbildning och svarar för det datorbaserade systemet för dokumentation av uppgifter om studenterna och deras studier vid Lunds universitet.

Manualer för inloggning och inställningar

Här hittar du manualer för inloggning i Ladok via Citrix och för inställning av var datafiler från Ladok ska sparas.

Logga in i Ladok här: desktop.lu.se

Manual: Inloggning i Ladok med Citrix

[pdf] Manual: Ställa in var Ladoks datafiler ska sparas

För övriga problem med inloggning vänligen kontakta Servicedesk på telefonnummer 046-222 90 00.

 

Datum för leveranser under 2015

På grund av inläggning av ny programvara kommer Ladok inte att vara tillgängligt mellan kl. 06:00 och 13:00 följande datum under 2015: 11 mars, 27 Maj, 7 oktober, 9 december.

 

Ladokportal för anställda

I Ladokportal för anställda har alla anställda vid Lunds universitet tillgång till följande tjänster:

  • beställning av Ladokbehörighet
  • registerutskrift för studerande på grundnivå och avancerad nivå
  • registerutskrift för forskarstuderande

Man kan också ta fram uppgifter över:

  • förväntade deltagare på kurs
  • uppföljning på viss kurs

Dessutom finns ett antal uppföljningstjänster som innehåller statistikuppgifter på aggregerad nivå.

Adressen är ladokportal.lu.se


Tillbaka

Sidansvarig: Helena Lind
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig sektion: Student och utbildning

Uppdaterad: 2015-02-24

Kontaktinformation

Ladokavdelningen

Besöksadress:
Genetikhuset,
Sölvegatan 29, Lund

Postadress:
Ladokavdelningen
Box 117
221 00 Lund

Internpost:
Hämtställe 13

Fax:
046-222 04 95

Beställ användaridentitet
Blanketter
Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20