Ladokavdelningen


Ladokavdelningen ingår i sektionen Student och utbildning och svarar för det datorbaserade systemet för dokumentation av uppgifter om studenterna och deras studier vid Lunds universitet.

Manualer

Här hittar du manualer för inloggning i Ladok via Citrix och för inställning av var datafiler från Ladok ska sparas.

Logga in i Ladok här: desktop.lu.se


Manual: Inloggning i Ladok med Citrix

Manual: Ställa in var Ladoks datafiler ska sparas

För övriga problem med inloggning vänligen kontakta Servicedesk på telefonnummer 046-222 90 00.

 

Ladokportal för anställda

I den nya Ladokportalen för anställda har alla anställda vid Lunds universitet tillgång till följande tjänster:

- registerutskrift för studerande på grundnivå och avancerad nivå
- registerutskrift för forskarstuderande

Man kan också ta fram uppgifter över:

- förväntade deltagare på kurs
- uppföljning på viss kurs

Dessutom finns ett antal uppföljningstjänster som innehåller statistikuppgifter på aggregerad nivå.

Adressen är ladokportal.lu.se


Tillbaka

Sidansvarig: Helena Lind
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig sektion: Student och utbildning

Uppdaterad: 2014-05-12

Kontaktinformation

Ladokavdelningen

Besöksadress:
Genetikhuset,
Sölvegatan 29, Lund

Postadress:
Ladokavdelningen
Box 117
221 00 Lund

Internpost:
Hämtställe 13

Fax:
046-222 04 95

Blanketter

Externa beställningar

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20