Projektkontoret

 

Vår roll

Projektkontoret har följande roller i projektarbetet: beredande/stödjande, uppföljande, administrativ och rådgivande.

Beredande/ stödjande: Projektkontoret kan fungera som bollplank åt projektledare för att ta fram förslag till budget, tidsplan och projektorganisation som sedan går till uppdragsgivare för beslut. Detsamma gäller vid upprättandet av slutrapporter. Stöd ges också till uppdragsgivare.

Uppföljande: Projektkontoret följer upp projektet under projekttiden som ett stöd för uppdragsgivaren. Detta underlättar uppdragsgivarens arbete med att ha kontroll på samtliga projekt. En central fråga under projektet är om arbetet löper enligt tidplan.

Administrativ: Projektkontoret ansvarar för att utveckla gemensamma mallar och en handledning/ projektmodell. Dessutom ansvarar kontoret för att projektregistret hålls uppdaterat.

Rådgivande: Projektkontoret kan i övrigt ha en rådgivande roll gentemot de projektledare och uppdragsgivare som så önskar.


Kontakta oss

Har du frågor eller funderingar kring projektarbete; tycker du att vi bör ändra/ utveckla några mallar eller beskrivningar på vår hemsida; behöver du stöd med projektbudgeten; vill du bolla en idé kring ett utvecklingsprojekt. Tveka inte att höra av dig till oss.

John Westerlund, 21254
Karl Ageberg, 29492
Karin Ekborg-Persson, 21539


Tillbaka

Innehållsansvarig: John Westerlund
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig sektion: Ledningsstöd

Uppdaterad: 2014-01-02

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20