Tjänster och möjligheter

 

Du är varmt välkommen med både stora och små arrangemang. Det finns mycket att tänka på. Vi ger dig möjligheten att fokusera dig på innehållet.


Vi kan bland annat hjälpa dig med:

 • Konferenskoordinering
 • Konferenshemsida och registrering
 • Hotell- och resebokningar
 • Logistik och praktiskt genomförande
 • Teknik och tekniker
 • Servicepersonal

Att vara värd för en konferens eller kongress kan sätta fokus både på din institution och på hela universitetet. Vi vill vara med och stärka stödet till dig som arrangör.

Lunds universitets varumärke
Lunds universitet har ett starkt varumärke. Arrangemang och möten är en viktig del av varumärkesbyggandet.

Nätverk
Konferens och representation har ett mycket omfattande nätverk av samarbetspartners som du kan ha nytta av vid ditt arrangemang. Vi arbetar med professionella:

 • Cateringleverantörer
 • Kongressbyråer
 • Hotell
 • Lunds kommun och Lunds turistbyrå
 • Servicepersonal
 • Tekniker
 • Fotografer
 • Florister

Lunds universitet är genom konferens och representation medlemmar i Mötesakademin, ett nätverk med 23 universitet och högskolor anslutna.

Vi är även knutna till MPI Sweden. Ett spännande nätverk för proffessionella mötesarrangörer.

Möjligheter
Vi skapar möjligheter till intressanta och spännande möten!

Du har möjligheten att förlägga din konferens i lokalerna kring Universitetsplatsen men också andra lokaler inom Lund och Lunds universitet.


Samarbete
Vi arbetar idag med t ex. med Event in Skåne, Lund Convention Bureau, Pufendorfinstitutet, Stadshallen, Kårhuset, Hypoteket och Universitetssjukhusets aula med flera.

Konferens och representation har sedan 2013 ett samarbetsavtal med Lund Convention Bureau som är en del av Lunds kommun. Tillsammans verkar våra organisationer för att fler vetenskapliga arrangemang ska förläggas till Lund och Lunds universitet.
Lund Convention Bureau arbetar neutralt och kostnadsfritt med att ge råd kring möteslokal, hotell och aktiviteter i samband med kongresser, konferens och andra events.  

Behöver du t ex mall för att lämna anbud och bjuda in ett vetenskapligt arrangemang till Lunds universitet är du välkommen att kontakta Konferens och representation eller Lund Convention Bureau.


Läs årsrapporten för Lund Convention Bureau och Konferens och representations samarbete (PDF - 2,3 MB).


http://www.visitlund.se/moten

 


Tillbaka

Innehållsansvarig: Åsa Bergenudd
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig sektion: Byggnad, IT och Service

Uppdaterad: 2015-03-04

Kongresscentrum
Kontaktinformation

Magnus Nygren
Konferenskoordinator
046-222 09 74

Micela Andersson
Konferensvärd
046-222 09 75

Anni Haavisto
Konferensvärd
0702-26 92 30

Anna Nilsson
Teknisk koordinator
046-222 09 77

Mattias Nordström
Teknisk koordinator
046-222 09 76

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20