Kodplan

Via länkarna nedan finner du en översikt över Lunds universitets kodplan, kontoplanen, slagordsförteckning till kontoplanen samt listor över koncern- och finansiärkoder. Kodplanen gäller fr o m den 1 januari 2004.

Översikt

Länkarna nedan öppnas i nytt fönster.

Kostnadsställe anger organisatorisk enhet.

Konto anger ekonomisk händelse: intäkt, kostnad, tillgång, skuld.

Verksamhetsgren anger verksamhet: utbildning, forskning etc

Koncernkod anger vem vi får betalning från respektive vem vi betalar till.

Finansiärkod anger vid extern intäkt vem som är finansieringskälla oavsett vem som betalt in pengarna.

Rapportkod anger momskod vid försäljning och finansiärkod vid stipendieutbetalning (anger vem som betalat in de medel som ska finansiera stipendiet).

Aktivitet och fritt fält utgör underindelningar av institutionernas verksamhet, t ex i projekt eller delverksamheter typ studievägledning, kursutveckling, datordrift, bibliotek etc.


Tillbaka

Sidansvarig: infomaster@eken.lu.se  
Webbansvarig: webmaster@eken.lu.se 
Ansvarig sektion: Ekonomi

Uppdaterad: 2014-05-27

Utbildning

Det finns en utbildning för medarbetare om ekonomihanteringen vid universitetet, LU Ekonomi. Nästa tillfälle är till hösten. Mer information om kursen och om hur du anmäler dig finns på Kompetensportalen (logga in med ditt lucat-id):

Gå till Kompetensportalen

Kontaktinformation
Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20