Anställning

Att anställa någon vid ett universitet är en fråga som omgärdas av olika regler i lagstiftning och kollektivavtal. Viktiga regelkomplex i sammanhanget är 12 kap. 5 § 2 st. regeringsformen (RF), som anger att "Vid tillsättning av statlig tjänst skall avseende fästas endast vid sakliga grunder, såsom förtjänst och skicklighet", samt förvaltningslagen (FL) och högskoleförordningen (HF).


Tillbaka

Sidansvarig: Sektionen Personal
Webbansvarig: Maria Blad
Ansvarig sektion: Personal

Uppdaterad: 2014-07-16

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20