Välkommen till PA Online!

PA Online är en webbaserad personaladministrativ handbok med syfte att underlätta och effektivisera arbetet med personalfrågor inom Lunds universitet. Med PA Online möjliggörs ett decentraliserat informationsstöd som är tillgängligt dygnet runt.

Ambitionen är att PA Online skall vara ett heltäckande stödverktyg för chefer och personalsamordnare inom universitetet. PA Online omfattar ett antal huvudområden med praktiska guider/processbeskrivningar och med alla de dokument – avtal, checklistor, enkäter, handlingsplaner, lagtexter och policydokument etc – som tillhör området, samlade och uppdaterade på ett och samma ställe.

Om du behöver ytterligare råd och stöd inom personalfrågor kontakta i första hand din närmsta personalansvarig. I vissa fall finns de på  institutionsnivå men samtliga fakulteter har en personalfunktion på respektive fakultetskansli.


Tillbaka

Sidansvarig: Sektionen Personal
Webbansvarig: Maria Blad
Ansvarig sektion: Personal

Uppdaterad: 2015-02-23

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20