Anställning av lärare

Den här sidan uppdateras under 2015.

Föreskrifterna för anställning av lärare

Nuvarande och blivande lärare vid Lunds universitet är förutsättningen för framgång i såväl utbildning och forskning som innovation och samverkan med samhället i stort. Rekrytering såväl som främjande av nuvarande lärares utveckling är således viktigt för att nå universitets övergripande mål. I de övergripande målen ingår att Lunds universitet ska vara en attraktiv arbetsplats och en arbetsplats där personlig och professionell utveckling främjas. Det ska finnas jämställdhetsplaner som ska tillförsäkra att det sker en aktiv rekrytering och karriärplanering i syfte att bidra till en jämn könsfördelning och mångfald.

Här kan du läsa föreskrifterna för anställning av lärare

Föreskrifter för anställning av lärare, beslut 2013-06-15 (pdf 65 kB - nytt fönster)

Handläggningsordningen

Syftet med handläggningsordningen är att ge stöd i det praktiska arbetet med rekrytering och med befordran av lärare. Handläggningsordningen inleds med en schematisk beskrivning av processen och åtföljs sedan av en beskrivning av de olika momenten samt hänvisningar till andra informationskällor.

Rekrytering och befordran av lärare - handläggningsordningen (länk till till PDF kommer inom kort)


Tillbaka

Uppdaterad: 2015-01-19

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20