Webb och digitala kanaler

För närvarande sker stora förändringar på Lunds universitets webbplatser. Vi byter utseende och plattform successivt. De webbplatser som flyttar in i den universitetsgemensamma webblösningen i Drupal anpassas automatiskt till den nya grafiska formen. För de verksamheter som har egna webbpubliceringssystem och därmed själva ansvarar för att implementera den nya grafiska utformningen, har Samwebb tagit fram HTML-mallar.

Nedladdningsbara mallar och filer hittar du i Lunds universitets bildbank.

Läs mer om webbsamordningen vid Lunds universitet och om den universitetsgemensamma webblösningen.


Tillbaka

Innehållsansvarig: Nina Ransmyr
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig sektion: Ledningsstöd

Uppdaterad: 2014-11-03

Kontaktinformation

grafiskprofil@kommunikation.lu.se

Maria Wendel
maria.wendel@kommunikation.lu.se 
046-222 70 07

Petra Francke
petra.francke@kommunikation.lu.se 
046-222 03 16

Anna Johnsson
anna_v.johnsson@kommunikation.lu.se 
046-222 71 49

Clyde Lange
clyde.lange@kommunikation.lu.se 
046-222 74 70

Grafisk manual (pdf)
Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20