Reklambyråer


Lunds universitet har avtal med tre externa byråer. Utöver dessa finns också Media-Tryck att tillgå.

De externa byråerna har upphandlats inom olika kategorier, med deras olika styrkor i åtanke. Beroende på vilken karaktär du vill ha på dn trycksak, kan du använda någon av följande byråer. Samtliga är väl insatta i universitetets grafiska profil.

Det finns en briefmall med ett antal punkter som är bra att ha tänkt igenom när du kontaktar en reklambyrå.

Briefmall


Media-Tryck

Media-Tryck, interntryckeriet vid Lunds universitet, hanterar alla sorters layout- och tryckproduktioner. Vi kan leverera både snabbt, prisvärt och professionellt. Avhandlingar, kontorstryck, affischer, flyers, verksamhetsberättelser, rapporter, postrar och foldrar är några av de produkter som vi layoutar och producerar.

Till Media-Tryck 

Fullservicebyrå
Lunds universitet har tidigare haft avtal med reklambyrån Borstahusen, som i mars 2014 gått i konkurs. Vi hänvisar tills vidare till övriga byråer. Ny upphandling av reklambyråer pågår under våren. Nya avtal beräknas vara klara i juni 2014.

Särskilt kreativt och färgstarkt uttryck
Ofta med stort uppmärksamhetsvärde och inriktning mot yngre målgrupper.

Till Mumma


Särskilda krav på bildspråk
Särskilda krav på bildspråk/bildbehandling där tyngdpunkten ligger på bilden som bärare av budskapet.

Till Bergström & Co


Enklare produktioner
Inkluderar uppdateringar av befintligt material med kort varsel och korta leveranstider.

Till Holmbergs


Tillbaka

Innehållsansvarig: Nina Ransmyr
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig sektion: Ledningsstöd

Uppdaterad: 2014-03-11

Kontaktinformation

grafiskprofil@kommunikation.lu.se

Maria Wendel
maria.wendel@kommunikation.lu.se 
046-222 70 07

Nina Ransmyr
nina.ransmyr@kommunikation.lu.se 
046-222 03 20

Petra Francke
petra.francke@kommunikation.lu.se 
046-222 03 16

Anna Johnsson
anna.johnsson@kommunikation.lu.se 
046-222 71 49

Clyde Lange
clyde.lange@kommunikation.lu.se 
046-222 74 70

Grafisk manual (pdf)
Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20