Typografi 

Profiltypsnitten

Typsnitten är en viktig del av vår grafiska profil. Våra huvudtypsnitt är valda för sina estetiska och kommunikativa kvaliteter. Adobe Garamond Pro och Frutiger LT Std förstärker bilden av Lunds universitet som klassiskt och dynamiskt. Frutiger LT Std är ett ”öppet” och lättläst typsnitt även för längre texter*. För mycket långa brödtexter i t ex böcker, avhandlingar och vetenskapliga rapporter rekommenderas att man ersätter Frutiger LT Std med Adobe Garamond Pro.

Nedan följer en vägledning kring vilken skärning (variant) av respektive typsnitt som ska användas till vad. Reglerna gäller tryckt material. Notera att du kan ladda ner gridmallar för specifika applikationer (annonser, trycksaker, PowerPoint-presentationer o s v) på www.lu.se/bildbank. I dessa gridmallar ligger de korrekta typsnitten i styckeformaten.

 

 

 

Typsnitten kan du som anställd ladda ner från bildbanken där du loggar in med ditt lucat-id.

Ladda ner profiltypsnitten i bildbanken

 

Textfärger

Brons, mörkgrått, svart och vitt (negativt) är godkända textfärger. Du kan ladda ner gridmallar för specifika applikationer (annonser, trycksaker, PowerPoint-presentationer o s v) på www.lu.se/bildbank. I dessa gridmallar ligger de korrekta typsnitten för respektive applikation (avseende typ, skärning och färg) med styckeformaten i InDesign.

 

Alternativtypsnitt 

I PowerPointmallar och Wordmallar används av tekniska skäl alternativtypsnitten Times New Roman och Arial. Det är också möjligt att använda Times New Roman till långa brödtexter i t ex böcker eller vetenskapliga publikationer.

Huvudtypsnitten Adobe Garamond Pro och Frutiger LT Std ska alltid användas på alla typer av tryckta omslag. Detta även då alternativtypsnitten används i inlagan.

 

Typsnitt på webben

I texter på webben gäller andra typografiska förutsättningar än för tryckt material. För information om vilka typsnitt som gäller för webbsidor, kontakta grafiskprofil@kommunikation.lu.se

 


Tillbaka

Innehållsansvarig: Nina Ransmyr
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig sektion: Ledningsstöd

Uppdaterad: 2014-11-26

Kontaktinformation

grafiskprofil@kommunikation.lu.se

Maria Wendel
maria.wendel@kommunikation.lu.se 
046-222 70 07

Petra Francke
petra.francke@kommunikation.lu.se 
046-222 03 16

Anna Johnsson
anna_v.johnsson@kommunikation.lu.se 
046-222 71 49

Clyde Lange
clyde.lange@kommunikation.lu.se 
046-222 74 70

Grafisk manual (pdf)
Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20