Trycksaker

Trycksaker producerade inom formen för Lunds universitets grafisk profil bidrar till en enhetlig och tydlig bild av universitetet, vilket i sin tur har en positiv inverkan på vår trovärdighet och på det goda rykte som Lunds universitet är förknippat med.

För att kunna skapa trycksaker  som följer vår grafiska profil finns, förutom den grafiska manualen, ett antal mallar i InDesign. De är uppbyggda kring ett så kallat grid (system av olika stödlinjeraster). Gridet säkerställer att vårt material följer samma layoutprincip och att vi alltså får ett konsekvent och enhetligt visuellt uttryck.

Det kommer också att finnas ett antal lite enklare mallar i Powerpoint eller Word. Efter hand som mallarna blir färdiga läggs de upp för nedladdning i bildbanken. I bildbanken hittar du också annat du behöver för att producera trycksaker: bilder, logotyper, grafiska byggnadsbilder, harlekinmönster etc.


Tillbaka

Innehållsansvarig: Nina Ransmyr
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig sektion: Ledningsstöd

Uppdaterad: 2014-11-03

Kontaktinformation

grafiskprofil@kommunikation.lu.se

Maria Wendel
maria.wendel@kommunikation.lu.se 
046-222 70 07

Petra Francke
petra.francke@kommunikation.lu.se 
046-222 03 16

Anna Johnsson
anna_v.johnsson@kommunikation.lu.se 
046-222 71 49

Clyde Lange
clyde.lange@kommunikation.lu.se 
046-222 74 70

Grafisk manual (pdf)
Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20