Skyltar och exteriört

Skyltning

I universitetets grafiska profilprogram ingår ett system för skyltning av universitetets byggnader och verksamheter. LU Bygg ansvarar för universitetets skyltning.

Mer information om skyltar

skylt

Flaggor

Universitetets flagga har en fastställd utformning med logotyp och bred bronsrand.

Flaggor kan vid behov lånas från Byrålogens vaktmästeri, ankn 29799, 27072.

flagga

Cyklar

Förstahandsvalet när det gäller färg på universitetets tjänstecyklar är mörkblå. I andra hand väljs en annan mörk, neutral färg. Cyklarna märks med texten Lunds universitet i en färg som ger god kontrast.  

Brevlådor, bilar och flygplan

Det finns även fastställda riktlinjer för hur universitetets brevlådor, bilar och flygplan ska se ut.


Tillbaka

Innehållsansvarig: Nina Ransmyr
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig sektion: Ledningsstöd

Uppdaterad: 2014-11-03

Kontaktinformation

grafiskprofil@kommunikation.lu.se

Maria Wendel
maria.wendel@kommunikation.lu.se 
046-222 70 07

Petra Francke
petra.francke@kommunikation.lu.se 
046-222 03 16

Anna Johnsson
anna_v.johnsson@kommunikation.lu.se 
046-222 71 49

Clyde Lange
clyde.lange@kommunikation.lu.se 
046-222 74 70

Grafisk manual (pdf)
Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20