Om grafisk profil

På denna webbplats hittar du reglerna för Lunds universitets grafiska profil och den samlade manualen i pdf-form. Härifrån kan du ladda ner logotyper, typsnitt, Word-mallar, Powerpoint-mallar samt mallar för trycksaker i layoutprogrammet InDesign.

 

Vad är en grafisk profil?

En grafisk profil är regler som beskriver hur ett företag eller organisation ska använda logotyp, typsnitt, färger, foton och grafiska element på trycksaker, webb, skyltar med mera – alltså regler för hur man vill presentera sig visuellt.

 

Därför är det viktigt för Lunds universitet att ha en samlad visuell identitet?

 • Synas som ETT starkt Lunds universitet. En stark och tydlig universitetsidentitet tar oss längre än flera små.
 • Ge omvärlden en tydlig bild av vilka vi är och vad vi står för.
 • Skapa förutsättningar för snabb och positiv igenkänning av Lunds universitet.
 • Öka universitets trovärdighet.
 • Bibehålla och stärka vårt goda rykte.
 • Kommunicera så att vi stärker vår konkurrenskraft på alla de områden inom vilka vi verkar.
 • Kommunicera på ett professionellt sätt – värdigt ett av Europas främsta universitet.

 

Vad ingår i Lunds universitets grafiska profil?

 • Logotyp
 • Typografi
 • Färger
 • Grafiska element: beskuret sigil, grafiska bilder av byggnader och harlekinmönster
 • Bildmanér
 • Regler för när, var och hur de olika delarna ska användas

 

I vilka sammanhang ska den grafiska profilen användas?

Allt tryckt och digitalt material som produceras i Lunds universitets namn ska produceras i enlighet med regler och anvisningar i den grafiska manualen.


Tillbaka

Innehållsansvarig: Nina Ransmyr
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig sektion: Ledningsstöd

Uppdaterad: 2012-10-02

Kontaktinformation

grafiskprofil@kommunikation.lu.se

Maria Wendel
maria.wendel@kommunikation.lu.se 
046-222 70 07

Petra Francke
petra.francke@kommunikation.lu.se 
046-222 03 16

Anna Johnsson
anna_v.johnsson@kommunikation.lu.se 
046-222 71 49

Clyde Lange
clyde.lange@kommunikation.lu.se 
046-222 74 70

Grafisk manual (pdf)
Rektorsbeslut som påverkar grafisk profil

Den grafiska profilen är fastställd genom rektorsbeslut, och ska följas av alla som producerar informations- och marknadsföringsmaterial för Lunds universitet. Alla beslut som påvekar universitetets grafiska profil finns i regelverket.

Till regelverket 

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20