Namnet Lunds universitet

Vårt namn är Lunds universitet. Förkortningen LU är enbart avsedd för internt språkbruk och alltså inget som ska finnas på externt riktat material. Ordet universitet stavas alltid med gement (litet) u.

På engelska heter vi Lund University (inte University of Lund). Detta kan bl.a. ge oss högre position i rankinglistor eftersom delade platser ibland listas i bokstavsordning.

Var noga med att alltid, utöver eventuell fakultet/institution/forskargrupp, skriva ut namnet Lunds universitet. Om inte Lunds universitet står angivet på vårt material/webb, inkluderas det inte i rankinglistornas researchunderlag, vilket kan innebära att vi tappar placering i rankinglistorna.


Tillbaka

Innehållsansvarig: Nina Ransmyr
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig sektion: Ledningsstöd

Uppdaterad: 2012-10-02

Kontaktinformation

grafiskprofil@kommunikation.lu.se

Maria Wendel
maria.wendel@kommunikation.lu.se 
046-222 70 07

Petra Francke
petra.francke@kommunikation.lu.se 
046-222 03 16

Anna Johnsson
anna_v.johnsson@kommunikation.lu.se 
046-222 71 49

Clyde Lange
clyde.lange@kommunikation.lu.se 
046-222 74 70

Grafisk manual (pdf)
Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20