Logotyphantering vid samverkan med andra

När vi samverkar med externa parter styr samverkansförhållandet hur Lunds universitets logotyp ska förhålla sig till de andra parternas logotyper. Storleken på logotyperna ska tydligt spegla samverkansförhållandet. Notera att det ska finnas ett litet vertikalt streck (se skisser här bredvid) mellan Lunds universitets logotyp och övriga logotyper. Här nedanför visar vi principen för hur Lunds universitets logotyp ska hanteras i två olika samverkanssituationer:

  1. Lunds universitet är den dominerande parten i samverkansprojektet.
  2. Lunds universitet och den andra parten/parterna är jämlika aktörer i samverkansprojektet. I detta fall använder vi oss av ett neutralt grafiskt utseende istället för att använda någon av parternas grafiska profil.

 

Är den externa parten den mest dominerande i samverkansprojektet följer vi den externa partens grafiska profil.

Om det av utrymmesskäl inte går att få plats med de samverkande parternas logotyper används rena textavsändare. Detta kan bli tydligare om många parter är inblandade.

 


Tillbaka

Innehållsansvarig: Nina Ransmyr
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig sektion: Ledningsstöd

Uppdaterad: 2012-10-02

Kontaktinformation

grafiskprofil@kommunikation.lu.se

Maria Wendel
maria.wendel@kommunikation.lu.se 
046-222 70 07

Petra Francke
petra.francke@kommunikation.lu.se 
046-222 03 16

Anna Johnsson
anna_v.johnsson@kommunikation.lu.se 
046-222 71 49

Clyde Lange
clyde.lange@kommunikation.lu.se 
046-222 74 70

Grafisk manual (pdf)
Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20