Kontorstryck

Lunds universitets kontorsmaterial har ett fastställt utseende med en enkel, officiell prägel för att fungera gentemot många olika grupper av mottagare i skilda sammanhang. Följande produkter har ett fastställt utseende och kan beställas genom Media-Tryck.

  • Visitkort
  • Brevpapper (förtryckta)
  • Kuvert
  • Korrespondenskort 
  • Stämplar

Till MediaTrycks hemsida 

Relaterat material

Till wordmallar
Till powerpointmallar och -presentationer 


Tillbaka

Innehållsansvarig: Nina Ransmyr
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig sektion: Ledningsstöd

Uppdaterad: 2014-11-03

Kontaktinformation

grafiskprofil@kommunikation.lu.se

Maria Wendel
maria.wendel@kommunikation.lu.se 
046-222 70 07

Petra Francke
petra.francke@kommunikation.lu.se 
046-222 03 16

Anna Johnsson
anna_v.johnsson@kommunikation.lu.se 
046-222 71 49

Clyde Lange
clyde.lange@kommunikation.lu.se 
046-222 74 70

Grafisk manual (pdf)
Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20