Grafiska element

En viktig del av Lunds universitets grafiska profil är de grafiska elementen: grafiska bilder av byggnader, sigill och Harlekinmönster. Tillsammans med logotyp, typografi, färger och bildmanér bidrar de till den visuella mix som ger Lunds universitet ett särskiljande visuellt uttryck präglat av det klassiska och dynamiska (grund)anslaget.


Tillbaka

Uppdaterad: 2012-10-02

Kontaktinformation

grafiskprofil@kommunikation.lu.se

Maria Wendel
maria.wendel@kommunikation.lu.se 
046-222 70 07

Petra Francke
petra.francke@kommunikation.lu.se 
046-222 03 16

Anna Johnsson
anna_v.johnsson@kommunikation.lu.se 
046-222 71 49

Clyde Lange
clyde.lange@kommunikation.lu.se 
046-222 74 70

Grafisk manual (pdf)
Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20