Upphovsrätt

Upphovsrätt bygger på idén att den person som har skapat ett verk också ska ha ensamrätt att bestämma hur detta verk får användas. Upphovsrätten gäller i 70 år efter upphovspersonens död.

Bland annat fotografier skyddas av upphovsrätten, som kan delas upp i den ekonomiska och ideella rätten. Den ekonomiska rätten reglerar hur exemplar av verket får reproduceras, spridas och visas. Den ideella rätten innebär att upphovspersonen har rätt att bli omnämnd i anslutning till verket. Den ideella rätten handlar mycket om "god sed" och går inte avtala bort. Om man inom ramen för sin tjänst tar foton kan man inte hävda någon ekonomisk rätt för dem, men däremot ideell.

Det är ovanligt att ange fotografens namn i annonser, roll-ups etc men det bör uppges i tryckta tidningar, kataloger och på webben. Upphovsrätten har mycket stark ställning i svensk lagstiftning. Bryter man mot den kan man dömas att betala skadestånd, ersättning för utnyttjandet samt motpartens rättegångskostnader.

 

 


Tillbaka

Uppdaterad: 2012-10-02

Kontaktinformation

grafiskprofil@kommunikation.lu.se

Maria Wendel
maria.wendel@kommunikation.lu.se 
046-222 70 07

Petra Francke
petra.francke@kommunikation.lu.se 
046-222 03 16

Anna Johnsson
anna_v.johnsson@kommunikation.lu.se 
046-222 71 49

Clyde Lange
clyde.lange@kommunikation.lu.se 
046-222 74 70

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20