Behöver jag tillstånd från personen jag fotograferat?


Om en bild ska lagras tillsammans med personuppgifter som namn behöver du få ett skriftligt tillstånd från personen. En bild räknas som en personuppgift, precis som namn, och lagras de tillsammans träder Personuppgiftslagen in.

Be personen läsa och skriva under blanketten, och skicka sedan in den till Nina Ransmyr, Kommunikationsavdelningen för arkivering.

 

Informerat samtycke

Written conscent under the Personal Data Act


Tillbaka

Uppdaterad: 2012-10-02

Kontaktinformation

grafiskprofil@kommunikation.lu.se

Maria Wendel
maria.wendel@kommunikation.lu.se 
046-222 70 07

Petra Francke
petra.francke@kommunikation.lu.se 
046-222 03 16

Anna Johnsson
anna_v.johnsson@kommunikation.lu.se 
046-222 71 49

Clyde Lange
clyde.lange@kommunikation.lu.se 
046-222 74 70

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20