Om bilder och bildupplösning

En bild utgörs av ett antal pixlar, eller bildpunkter. Varje pixel har en viss färg. Ju fler pixlar en bild har, desto mer information om olika färgnyanser finns det. Det gör att bilden upplevs som skarpare eller tydligare. Man brukar tala om hur hög upplösning en bild har – ju fler pixlar desto högre upplösning. Man anger en bilds upplösning i ppi (pixles per inch). En bild behöver ha olika upplösning för att den ska upplevas skarp i olika medier.

Webb

En bildskärm kan inte visa fler pixlar än 72 per tum (2,5 cm). Om man vill ha en 10 cm bred bild på webben ska den alltså vara 288 pixlar bred (72 px gånger 4 tum)

Powerpoint

För PPT brukar man lägga bilderna i 150 ppi för att de ska upplevas tillräckligt skarpa vid storbildsvisning.

Tryck

Om man trycker bilder i t.ex. en broschyr eller veckotidning ska bilderna ha upplösningen 300 ppi för att upplevas skarpa. Olika papper kan ta emot olika mycket färg (man talar här om dpi, dots per inch, d.v.s. hur många punkter man kan trycka på ett papper). Om man ska trycka en bild i en dagstidning är pappret så poröst att det inte går att trycka fler bildpunkter än 150 per tum, varför dagstidningsbilder också upplevs lite suddigare när man tittar noga. Vid storbildsformat (stora affischer, roll-ups etc.) gäller olika bildupplösning. Fråga tryckeriet vilken upplösning bilden bör ha för att bli skarp.

Gör inte bilden större än den upplösning som passar mediet. Bilden upplevs ändå inte tydligare, däremot gör en onödigt stor bild att webben eller Powerpoint-presentationen blir långsam.


Hur vet man vilken upplösning en bild har?

Öppna bilden i Photoshop. Gå till Bild i toppmenyn och välj Bildstorlek. Där ser du hur många pixlar bilden består av och vilken upplösning bilden har.


Hur ändrar jag upplösning?

Öppna bilden i Photoshop. Gå till Bild i toppmenyn och välj Bildstorlek.

  • Om du vill behålla all information i bilden men ändra vilken upplösning den visas i (t.ex. om du har en bild som är 5 cm bred i tryckupplösning som du vill använda på webben i större format) klickar du i rutan Bibehåll proportioner. Se till att det står pixlar/tum i den nedersta rullgardinsmenyn och fyll sen i 72 istället för 300 i fältet Upplösning. Då ser du hur fälten ovanför ändras så att bilden blir större i cm än tidigare. Man tar alltså samma information (pixlar) men sprider ut den över en större yta.
  • Om du redan har rätt upplösning på bilden men vill göra den mindre för att den inte ska tynga ner webben gör du så här: Klicka i rutorna Bibehåll proportioner och Ändra bildupplösning och fyll sedan i önskad storlek i cm under Bredd och Höjd. Du kan också välja andra alternativ än cm i rullgardinsmenyerna om du vill.
Tillbaka

Innehållsansvarig: Nina Ransmyr
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig sektion: Ledningsstöd

Uppdaterad: 2012-10-02

Kontaktinformation

grafiskprofil@kommunikation.lu.se

Maria Wendel
maria.wendel@kommunikation.lu.se 
046-222 70 07

Petra Francke
petra.francke@kommunikation.lu.se 
046-222 03 16

Anna Johnsson
anna_v.johnsson@kommunikation.lu.se 
046-222 71 49

Clyde Lange
clyde.lange@kommunikation.lu.se 
046-222 74 70

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20