Information eller marknadsföring?

När man jobbar med icke-kommersiell information, som samhällsinformation eller redaktionellt material, styr bl.a. Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen. Då gäller att man egentligen inte behöver något speciellt tillstånd från de som är med på bilder. Men när man jobbar med kommersiell information styr andra lagar, t.ex. Marknadsföringslagen och Lagen om namn och bild i reklam.

Som universitet rör vi oss i lite av ett gränsland. När vi t.ex. jobbar med studentrekrytering (både nationell och internationell) har vi rört oss tydligt mot det kommersiella hållet (även om utbildningarna vi marknadsför är gratis). Då gäller Lagen om namn och bild i reklam, och vi behöver då den avbildades tillstånd för att kunna använda bilden. Det räcker med muntligt tillstånd. Då vet vi att vi får använda bilderna och kan lägga dem i bildbanken och återanvända dem. Tillstånd behövs inte om personen uppenbart är en bisak till motivet, eller om motivet är en folksamling och ingen person är identifierbar.

Från kommunikationsavdelningen ber vi fotograferna att alltid säga att de fotograferar för Lunds universitet och att bilderna kan komma att användas i olika sammanhang där LU är avsändare och hamna i en bildbank. Påminn ändå gärna fotografen om att be om ett generellt tillstånd att vara med i LU-sammanhang från personerna på bilderna.


Tillbaka

Uppdaterad: 2012-10-02

Kontaktinformation

grafiskprofil@kommunikation.lu.se

Maria Wendel
maria.wendel@kommunikation.lu.se 
046-222 70 07

Petra Francke
petra.francke@kommunikation.lu.se 
046-222 03 16

Anna Johnsson
anna_v.johnsson@kommunikation.lu.se 
046-222 71 49

Clyde Lange
clyde.lange@kommunikation.lu.se 
046-222 74 70

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20