Bildmanér

Tillsammans med logotyp, färger, typografi och grafiska element är det fotografiska bildmanéret en av de centrala byggstenarna i Lunds universitets grafiska profil. På samma sätt som vi har ”egna” profilerande färger ska vi ha ”egna” profilerande bilder. När det gäller färger arbetar vi med en palett. På samma sätt ska vi arbeta med bilder. De bildexempel vi visar här ger en bild av hur denna palett ska se ut. Det viktiga är att omvärlden snabbt och enkelt ska kunna särskilja Lunds universitet från andra universitet och högskolor med de bilder vi använder.

Bildmanéret utmärks av ett antal punkter:

  • Soldisighet och värme
  • Dokumentär känsla
  • Kort skärpedjup
  • Detaljminimering
  • Variation och dynamik
  • Frånvaro av frilagda bilder (vilka kan vara svåra att hantera layoutmässigt inom de ramar grid-systemet tillåter)

 

 

Mikroorganismer i motljus?

Självklart finns det situationer där rekommendationerna på föregående sidor inte går att applicera. Det kan vara viktigt att bilden visar exakt hur saker och ting verkligen ser ut, t ex bilder kopplade till specifik forskning. I sådana sammanhang fotograferas bilden mer traditionellt.

 


Tillbaka

Uppdaterad: 2012-10-02

Kontaktinformation

grafiskprofil@kommunikation.lu.se

Maria Wendel
maria.wendel@kommunikation.lu.se 
046-222 70 07

Petra Francke
petra.francke@kommunikation.lu.se 
046-222 03 16

Anna Johnsson
anna_v.johnsson@kommunikation.lu.se 
046-222 71 49

Clyde Lange
clyde.lange@kommunikation.lu.se 
046-222 74 70

Grafisk manual (pdf)
Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20