Hur får jag använda
bilderna jag har köpt?

Du kan köpa bilder på olika sätt beroende på hur du bedömer att bilderna ska användas i framtiden. Du måste prata med fotografen om hur du vill köpa och använda bilderna redan när du beställer dem. Det finns tre olika betalkategorier, som reglerar hur bilden får användas.

Friköpta bilder/Fri publicering

Du har rätt att använda köpta bilder (dvs publicera, sprida och framställa nya exemplar av bilderna) i olika egna publikationer och kanaler obegränsat antal gånger. Lunds universitet har rätt att lämna
ut eller licensiera köpta bilder till annan part.

Delad fotoanvändning

Du har rätt att använda köpta bilder (dvs publicera, sprida och framställa nya exemplar av bilderna) för
eget bruk i olika egna publikationer och kanaler obegränsat antal gånger. Du har även rätt att använda bilderna i andra kanaler där Lunds universitet på något sätt medverkar och som tillhör olika partneruniversitet och nätverk där universitetet ingår. Exempel på sådana nätverk är Santandernätverket, Universitas 21 och Leru. Det kan också gälla andra samarbetspartners, t ex Vetenskapsrådet, Högskoleverket och Region Skåne.

Engångspublicering

Du har rätt att använda köpta bilder (dvs publicera, sprida och framställa nya exemplar av bilderna) för ett uppdrag/en kampanj, t.ex. i en broschyr och tillhörande annons och webbsida.

 
Säljaren behåller upphovsrätten till och har rätt till egen användning av de bilder som Lunds universitet köper inom samtliga ovannämnda priskategorier.


Glöm inte att ange fotografens namn i anslutning till bilden!


Tillbaka

Uppdaterad: 2012-10-02

Kontaktinformation

grafiskprofil@kommunikation.lu.se

Maria Wendel
maria.wendel@kommunikation.lu.se 
046-222 70 07

Petra Francke
petra.francke@kommunikation.lu.se 
046-222 03 16

Anna Johnsson
anna_v.johnsson@kommunikation.lu.se 
046-222 71 49

Clyde Lange
clyde.lange@kommunikation.lu.se 
046-222 74 70

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20