Bilder

Att använda bilder

Bilder är starka budskapsbärare och bidrar i hög grad till Lunds universitets varumärke. De bör därför alltid hålla hög kvalitet, både tekniskt och innehållsmässigt. Använd gärna bildbanken, som har ett stort urval bilder tagna av professionella fotografer.

Bildbank

I universitetets bildbank finns flera tusen bilder, fria att använda i informations- och marknadsföringsmaterial där Lunds universitet är avsändare. Utbudet fylls ständigt på. I bildbanken finns mer information kring hur du får använda bilderna. Ange alltid fotografens namn i anslutning till bilden.

www.lu.se/bildbank 

Upphandlade fotografer

Lunds universitet har avtal med fyra fotografer. Det är alltid någon av dessa som ska anlitas när vi beställer bilder.

 Upphandlade fotografer

Att beställa bilder från bildbyrå

Ibland kan man behöva köpa redan tagna bilder från en bildbyrå, t.ex. när det gäller genrebilder och bilder från andra geografiska platser. Exempel på bildbyråer är Scanpix, IBL, Nordic Photos. Bilderna kan köpas som royaltyfria – de är dyrare, men får användas hur många gånger som helst, eller för engångspublicering – priset påverkas då ofta av vilken typ av publikation den ska användas i, bildstorlek, om bilden finns på omslaget eller inne i en trycksak m.m. Försök koppla även bildbyråbilder till universitetets bildmanér.

Att använda gratisbilder från internet

Man får inte lov att utan tillstånd använda alla bilder som man har hittat på internet – de flesta är skyddade genom Upphovsrättslagen.
Vissa bilder får man använda, t.ex. om de är licensierade under Creative Commons. När du letar bilder kan du t.ex. använda www.flickr.com eller http://commons.wikimedia.org. Kontrollera alltid rättigheter och bildernas kvalitet noga när du använder bilder du hämtat från internet!

Upphovsrätt

Creative Commons

Historiska bilder

Är du intresserad av historiska bilder? Titta gärna i Universitetsbibliotekets bilddatabas: http://bilder.ub.lu.se/  
Observera att du behöver tillstånd från Universitetsbiblioteket för att publicera bilderna. UB tar också ut en avgift för bilder i högupplöst format. Läs mer i bilddatabasen.


Tillbaka

Innehållsansvarig: Nina Ransmyr
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig sektion: Ledningsstöd

Uppdaterad: 2014-11-03

Kontaktinformation

grafiskprofil@kommunikation.lu.se

Maria Wendel
maria.wendel@kommunikation.lu.se 
046-222 70 07

Petra Francke
petra.francke@kommunikation.lu.se 
046-222 03 16

Anna Johnsson
anna_v.johnsson@kommunikation.lu.se 
046-222 71 49

Clyde Lange
clyde.lange@kommunikation.lu.se 
046-222 74 70

Grafisk manual (pdf)
Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20