Platsannonser

Annonsering i dags- och fackpress 

För tryckta platsannonser i t ex dags- eller fackpress, gäller en fastställd utformning med universitetets huvudlogotyp (nivå 1-logotyp) som avsändare oberoende av vilken del av universitetet som annonserar.

Annonsering i dags- och fackpress sker via universitetets annonsförmedlare, (f.n. TimeCut). All kontakt sker via respektive fakultets handläggare.

 

Kontakta Personalavdelningen

 

Profilerande text

Universitetet har en fastställd profilerande text som ska användas i bl.a. platsannonser. Här laddar du ner den aktuella versionen, observera att denna uppdateras kontinuerligt.

Ladda hem profiltexten på svenska och engelska 


Tillbaka

Innehållsansvarig: Nina Ransmyr
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig sektion: Ledningsstöd

Uppdaterad: 2014-04-25

Kontaktinformation

grafiskprofil@kommunikation.lu.se

Maria Wendel
maria.wendel@kommunikation.lu.se 
046-222 70 07

Petra Francke
petra.francke@kommunikation.lu.se 
046-222 03 16

Anna Johnsson
anna_v.johnsson@kommunikation.lu.se 
046-222 71 49

Clyde Lange
clyde.lange@kommunikation.lu.se 
046-222 74 70

Grafisk manual (pdf)
Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20