Annonser

 

Annonskoncept inom den nya grafiska profilen (2012) håller på att utarbetas. Mer information kommer under våren. Utgå från den grafiska manualen vad gäller typografi, färger och bildmanér tills mallar kommer.

Annonser kan ha många olika uttryck beroende på budskap och sammanhang. För platsannonser gäller särskilda regler.

Logotyp (nivå 1 eller 2) används alltid.

 


Tillbaka

Innehållsansvarig: Nina Ransmyr
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig sektion: Ledningsstöd

Uppdaterad: 2014-11-03

Kontaktinformation

grafiskprofil@kommunikation.lu.se

Maria Wendel
maria.wendel@kommunikation.lu.se 
046-222 70 07

Petra Francke
petra.francke@kommunikation.lu.se 
046-222 03 16

Anna Johnsson
anna_v.johnsson@kommunikation.lu.se 
046-222 71 49

Clyde Lange
clyde.lange@kommunikation.lu.se 
046-222 74 70

Grafisk manual (pdf)
Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20