Tidsplan

• Styrgrupp utses. (Klart 31 maj 2010)

• Styrgruppen utser en internationell bedömargrupp efter förslag till bedömare från områdena. (Klart senast 14 september 2010) (Bedömargrupp har senare ersatts av en grupp externa rådgivare.)

• Kontinuerlig kontakt och erfarenhetsutbyte sker med de referensgrupper, som anges i avsnittet organisation.

• Kontinuerlig kontakt och erfarenhetsutbyte sker med de samverkande projekt, som beskrivs under avsnittet organisation.

• Webbplats för EQ11 är utarbetad där aktuell information ges. (Klart senast 15 juni 2010)

• Arbetsgrupp utarbetar självvärderingsformulär - ändrat till underlag för självreflexion. (Klart senast 1 november 2010)

• Arbetsgruppen som ska värdera hur representativa de framgångsfaktorer och kvalitetsindikatorer som EQ11 valt är i den faktiska utbildningssituationen avger rapport till styrgruppen. (Klart senast 31 december 2010)

• Arbetsgruppen vid Biblioteksdirektionen tar fram underlag rörande material från områdena som rör pedagogisk utveckling inom LU/med anknytning till LU och sammanställning överlämnas till styrgruppen. (Klart senast 30 november 2010)

• Rådet för utbildning på forskarnivå lämnar förslag på indikatorer och kriterier för forskarutbildningen till styrgruppen. (Klart senast 30 november 2010)

• Dokument som anses relevanta för bedömargruppen att ta del av ska vara översatta till engelska. (Klart senast 31 januari 2011)

• Arbetsgruppen som ska göra en sammanställning och analys av tidigare rapporterat kvalitetsarbete överlämnar underlag till styrgruppen. (Klart senast 31 december 2010)

• Områdena avger sina självreflexioner i enlighet med anvisningar. Innebörden av begrepp såsom kvalitet, forskningsanknytning, internationalisering och innovation ska vara definierade och exemplifierade (Klart senast 31 mars 2011)

• De externa rådgivarna gör platsbesök 2-7 maj och avger sitt utlåtande i en rapport i maj 2011 till styrgruppen.

• Projektets slutrapport överlämnas till rektor senast 1 oktober 2011.

Information rörande tidsplanen för genomförandefasen av EQ11 (pdf, nytt fönster)
Program för de externa rådgivarnas besök vid Lunds universitet (pdf, nytt fönster)

 


Tillbaka

Uppdaterad: 2012-10-02

EQ11 logotyp
Kontakt

Stefan Lindgren
Projektledare
Stefan.Lindgren@med.lu.se

Eva Lindgren
Koordinator
Eva.Lindgren@rektor.lu.se


EQ11 home page in English 

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20