Organisation

Projektledare: Professor Stefan Lindgren, Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö/Planering och utvärdering

Projektkoordinator: Eva Lindgren, Utvärdering. Tel: 046:222 94 53

Styrgrupp:
Eva Åkesson, prorektor. Ordförande för styrgruppen t.o.m. 2011-08-31
Eva Wiberg, vicerektor. Ordförande för styrgruppen fr.o.m. 2011-09-01
Kristina Eneroth, docent, prorektor Ekonomihögskolan. Vice ordförande för styrgruppen
Magnus Fontes, docent, prefekt Matematikcentrum
Ylva Hofvander Trulsson, lärare, Musikhögskolan
Malin Irhammar, avdelningschef, Lednings- och kompetensutveckling/CED
Kristina Josefson, utvärderingschef, Planering och utvärdering
Ingalill Rahm Hallberg, professor, vicerektor
Sanimir Resic, docent, prefekt Språk- och litteraturcentrum
Anita Sjölander, professor, Institutionen för laboratoriemedicin i Malmö
Jenny Pobiega, studentrepresentant
Christian Stråhlman, studentrepresentant
Jan Aldoson, utredningsingenjör, LU Byggnad. Representant för OFR
Anneli Carlsson, universitetsadjunkt, Institutionen för handelsrätt. Representant för SACO

Internationell grupp av rådgivare:
Judyth Sachs, provost vid Macquaire University i Australien och medlem i LU:s Advisory Board, har accepterat uppdraget som ordförande i gruppen External Advisors. Förslag till nominering av personer att ingå i gruppen External Advisors har inkommit från områdena, studenterna och styrgruppen.
Se presentationen av de externa rådgivarna (pdf, nytt fönster)
Se det övergripande programmet för de externa rådgivarna (pdf, nytt fönster)
Se det detaljerade programmet för de externa rådgivarna (pdf, nytt fönster)

 
OBS! Det öppna mötet fredagen den 6 maj kl 14.15-16 äger rum i Kårhusets aula, LTH.

Ett telefonmöte hölls 24 januari 2011 mellan projektledaren Stefan Lindgren och de externa rådgivarna.
Läs mötesanteckningarna

Referensgrupper:

Ledningsgruppen LU
Utvecklingsrådet
Rådet för utbildning på forskarnivå
Policygruppen för internationaliseringsfrågor (Interpol)
Dekanrådet
Studentkårerna
Externa representanter för Uppsala universitet, Göteborgs universitet, Karolinska Institutet, Högskoleverket och SUHF

Arbetsgrupper (nytt fönster)

 

 

 


Tillbaka

Uppdaterad: 2012-10-02

EQ11 logotyp
Kontakt

Stefan Lindgren
Projektledare
Stefan.Lindgren@med.lu.se

Eva Lindgren
Koordinator
Eva.Lindgren@rektor.lu.se


EQ11 home page in English 

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20