Mål

Kvaliteten i Lunds universitets utbildningar ska höjas genom att:

• studenternas förmåga att arbeta i enlighet med vetenskaplig evidens och beprövad erfarenhet är utvecklad, respektive studenternas konstnärliga utveckling får stöd
• utbildningarna är förankrade i en solid vetenskaplig miljö
• utbildningarna bygger på en forskningsbaserad pedagogisk grundsyn som främjar djuplärande, livslångt lärande och kritiskt tänkande.
• utbildningarna utgår från studenternas lärande och är studentaktiverande
• områdena förvissar sig om att studenterna uppnår förväntade läranderesultat
• studenternas examensarbeten och forskarutbildningen är kopplade till starka forskningsmiljöer
• studenterna analyserar vetenskapliga texter i sitt lärande och vid examinationer
• ett vetenskapligt (scholarly) förhållningssätt hos lärarna till studenternas lärande och till den egna pedagogiska utvecklingen är främjad
• pedagogisk forskning och utvecklingsarbete för att möjliggöra kritisk granskning är stimulerad
• innovation och gränsöverskridande är tydligt i den långsiktiga utvecklingen.
• studenternas förmåga att medverka i internationellt arbete och internationellt lärarutbyte är utvecklade
• studenterna kan identifiera behov av förändring i sin kommande yrkesverksamhet och initiera förbättringsarbete


Tillbaka

Uppdaterad: 2012-10-02

EQ11 logotyp
Kontakt

Stefan Lindgren
Projektledare
Stefan.Lindgren@med.lu.se

Eva Lindgren
Koordinator
Eva.Lindgren@rektor.lu.se


EQ11 home page in English 

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20