EQ11:s slutrapport

EQ11:s slutrapport för planeringsfasen och genomförandefasen överlämnades till rektor 30 september 2011. Nedan finns länkar till de dokument som ingår, dvs brev till rektor, rapporten samt bilagor till rapporten.

Läs brevet till rektor (pdf, nytt fönster)
Läs rapporten (pdf, nytt fönster)

Bilaga 1a. Beslut rörande planeringsfasen (pdf, nytt fönster)
Bilaga 1b. Beslut rörande genomförandefasen (pdf, nytt fönster)
Bilaga 2. Aktuell projektplan (pdf, nytt fönster) 
Bilaga 3. Självreflexionsunderlaget (pdf, nytt fönster)

 Områdenas självreflexioner (bilaga 4a-i)
Bilaga 4a. LTH (pdf, nytt fönster)
Bilaga 4b. Naturvetenskapliga fakulteten (pdf, nytt fönster)
Bilaga 4c. Juridiska fakulten (pdf, nytt fönster) 
Bilaga 4d. Samhällsvetenskapliga fakulteten (pdf, nytt fönster)
Bilaga 4e. Ekonomihögskolan (pdf, nytt fönster)
Bilaga 4f. Medicinska fakulteten (pdf, nytt fönster)
Bilaga 4g. Konstnärliga fakulteten (pdf, nytt fönster)
Bilaga 4h. Området för humaniora och teologi (pdf, nytt fönster)
Bilaga 4i. Särskilda verksamheter/"10:e området" (pdf, nytt fönster)

Arbetsgruppernas rapporter (bilaga 5a-d)
Bilaga 5a. Sammanställning/analys av tidigare rapporterat kvalitetsarbete vid Lunds universitet. Vad hände (pdf, nytt fönster)
Bilaga 5b. Publications from Lund University in the area of teaching and learning in higher education 2005-2010 - indications of scholarship developing?
Bilaga 5c. How the learning outcomes of the doctoral degree are conceived of and assessed in some resesarch disciplines at Lund University
Bilaga 5d. Understanding strong academic microcultures - An exploratory study

Bilaga 6. De externa rådgivarnas program vid Lunds universitet 
Bilaga 7. De externa rådgivarnas rapport

  

 

 

 


Tillbaka

Uppdaterad: 2012-10-02

EQ11 logotyp
Kontakt

Stefan Lindgren
Projektledare
Stefan.Lindgren@med.lu.se

Eva Lindgren
Koordinator
Eva.Lindgren@rektor.lu.se


EQ11 home page in English 

Gå med i EQ11:s facebook grupp!

Relaterad information
Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20