Leverans till ACS

Före leverans

Vid överföring av arkivmaterial från institution (eller motsvarande) till Arkivcentrum Syd bör universitetsarkivets personal kontaktas i god tid innan. Det är också bra om någon från universitetsarkivet får möjlighet att besöka institutionen och studera materialet på plats före transport, särskilt vid större leveranser.

Själva transporten kan antingen ombesörjas av institutionen själv, av LU:s internpost eller genom extern flyttfirma. För närvarande (februari 2013) saknas dock staligt ramavtal för flyttjänster varför sådan transport måste upphandlas särskilt. 

Transporter via internposten kan inte skickas med ordinarie postrunda utan måste bokas särskilt hos LU Service.

Vid leverans

Om institutionen väljer att själv sköta transporten eller anlita internposten står institutionens personal för nedpackningen i flyttlådor medan universitetsarkivets personal står för uppackningen. Detta förutsätter dock att den inbördes ordningen på handlingarna är lättöverskådlig även för den som inte tidigare sett det! Anlitas extern flyttfirma vill dess personal däremot ofta stå för såväl ned- som uppackning för att ha gfull kontroll över transporten.

Inlastning av transporter sker genom intag i södra änden av Arkivcentrum Syds magasinsbyggnader (mot Kalkstensvägen). Såväl yttre grindar som intagsdörrar är i regel låsta och larmade varför universitetsarkivets personal måste kontaktas per telefon före ankomst.

Efter leverans

Efter att ha mottagit arkivhandlingarna kommer universitetsarkivet att tillsända levererande institution ett leveransreversal i två exemplar, vilka skall undertecknas av representant för institutionen. Ett exemplar returneras till universitetsarkivet och det andra behålles av institutionen.


Tillbaka

Sidansvarig: Fredrik Tersmeden  
Frågor om webbplatsen: Michael Sellers 
Ansvarig sektion: Ledningsstöd  

Uppdaterad: 2014-11-26

Arkiv och registratur

Länk till den gemensamma ingången Arkiv och registratur

FAQ


Klicka här för att komma till
FAQ - Arkiv och registratur

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20