Rutiner vid besök i forskarsal

Den som önskar studera universitetets arkivhandlingar på plats på Arkivcentrum Syd (ACS) är välkommen att besöka vår forskarsal när som helst under ordinarie öppettider. Någon förbeställning av handlingar eller plats är inte nödvändig, och i enlighet med lagstiftningen om alla medborgares rätt att ta del av allmänna handlingar är studerande av arkivmaterial naturligtvis kostnadsfritt.

Vid ankomsten till ACS vänder man sig till personalen i forskarsalsexpeditionen (bemannad av Landsarkivet i Lund) och anger att man önskar studera material i universitetets arkiv, varvid den kontaktar jourhavande vid universitetsarkivet som kommer ned och tar emot beställning samt kan ge allmän vägledning om universitets arkivbestånd.

Normalt kan de flesta efterfrågade handlingar tas fram inom loppet av några få minuter under förutsättning att de förvaras på ACS. Förvaras de någon annanstans inom universitet kan vi i regel snabbt ge hänvisning vart man skall vända sig i stället.

Undvik gärna att beställa fram material kort före forskarsalens stängning.

Ordningsregler

Varje arkivhandling är unik och utgör en del av det nationella kulturarvet. Därför är vi noggranna med att handlingarna hanteras väl och inte förkommer, och därför gäller följande regler i forskarsalen vid Arkivcentrum Syd.

  • Väskor och ytterkläder får inte medföras in i forskarsalen. Låsbara förvaringsskåp finns i entrén.
  • Mat och dryck får inte medföras in i forskarsalen.
  • Den inbördes ordningen bland handlingarna får inte ändras.
  • Endast blyertspennor får användas för anteckningar under arbete i forskarsalen. Självfallet får anteckningar, understrykningar och dylikt inte göras på själva arkivhandlingarna; ej heller får dessa användas som skrivunderlag.
  • Skyddshandskar av bomull (tillhandahålles av ASC) skall användas för att skydda arkivhandlingarna från fett och smuts.
  • För att inte störa andra forskare skall dessutom mobiltelefoner vara avstängda i forskarsalen


Vi tackar alla på förhand för att ni respekterar dessa regler!


Tillbaka

Sidansvarig: Fredrik Tersmeden  
Frågor om webbplatsen: Michael Sellers 
Ansvarig sektion: Ledningsstöd  

Uppdaterad: 2015-02-11

Kontaktinformation


Forskarsalsexpeditionen vid Arkivcentrum Syd (Foto: Fredrik Tersmeden)

Forskarsalsexpeditionen vid Arkivcentrum Syd.

Relaterad information
Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20