Att forska i arkiv


Att forska i arkiv skiljer sig på många sätt från att forska i exempelvis tryckt litteratur på ett bibliotek.

En grundläggande skillnad är att svenska offentliga arkiv är ordnade enligt den så kallade proveniensprincipen. Detta innebär att arkivhandlingarna hålls samlade och ordnade på ett sätt som skall spegla arbetsgången och organisationen inom den myndighet (eller del av myndighet) som skapat dem. Arkiv är med andra ord inte ordnade tematiskt efter ämnen, och ofta krävs det en viss grundläggande historisk kunskap om arkivbildaren för att veta var man kan finna de uppgifter man söker. För den som själv saknar sådan kunskap står dock universitetsarkivets personal självfallet till tjänst med upplysningar och tips.

En annan viktig skillnad mellan arkiv och bibliotek är att arkiv endast förvarar unikt material. Det finns i regel endast ett exemplar av en arkivhandling. Detta medför att arkivhandlingar ej lånas ut utanför Arkivcentrum Syd utan all forskning måste ske på plats, samt att handlingarna måste behandlas med aktsamhet.

För att underlätta återsökning av arkivhandlingar finns arkivförteckningar upprättade för i princip alla universitetets olika delarkiv. Ett antal av de viktigaste och största av dessa finns tillgängliga i Arkivcentrum Syds referensbibliotek och övriga förteckningar kan beställas fram i pappersform. Personalen vid universitetsarkivet har också möjlighet att på olika sätt fritextsöka i digitala versioner av dessa arkivförteckningar.


Tillbaka

Sidansvarig: Fredrik Tersmeden  
Frågor om webbplatsen: Michael Sellers 
Ansvarig sektion: Ledningsstöd  

Uppdaterad: 2015-02-11

Kontaktinformation


Konsistorieprotokoll 1801 (Foto: Fredrik Tersmeden)

Utsnitt ur ett konstistorieprotokoll från 1801.

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20