För forskare och allmänhet

 

De svenska universiteten är unika bland statliga myndigheter i det att de har rätt att om de så önskar själva förvara sina arkiv i sin helhet (i stället för att leverera dessa till centrala statliga arkivinstitutioner).

Detta innebär att Lunds universitets arkiv innehåller dokument från 1666 fram till dags dato, vilket utgör en stor och viktig del av det nationella kulturarvet.

Universitetsarkivet välkomnar alla - akademiker som icke-akademiker - vilka önskar utnyttja detta kulturarv till forskning och kunskapssökande av olika slag.

Använd menyn till vänster för att manövrera mellan våra sidor med ytterligare forskarinformation.

AKTUELL INFORMATION

På grund av interna planeringsmöten kommer Universitetsarkivets telefonjour att vara stängd på eftermiddagarna fredagen den 13 respektive tisdagen den 17 februari 2015.


Tillbaka

Sidansvarig: Fredrik Tersmeden  
Frågor om webbplatsen: Michael Sellers 
Ansvarig sektion: Ledningsstöd  

Uppdaterad: 2015-02-11

Kontaktinformation


Äldre bundna volymer i universitetsarkivet (Foto: Fredrik Tersmeden)
Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20