Beståndsöversikt

Lunds universitet är en av Sveriges största enskilda staliga myndigheter. Detta innebär att universitetets arkivhandlingar av praktiska skäl är uppdelade på ett stort antal mindre arkivbildare inom myndigheten.

I fråga om forskning och undervisning utgör i regel varje enskild institution en egen arkivbildare. Vid vissa större institutionsbildningar kan dock även sektioner och avdelningar liksom enskilda stora forskningsprojekt utgöra egna arkivbildare.

Inom universitetets administrativa förvaltning utgör varje fakultetskansli samt varje enskild enhet inom den centrala förvaltningen en egen arkivbildare. Detta gäller dock primärt perioden efter 1977. Före detta år är förvaltningens arkivhandlingar i stor utsträckning sammanförda i ett antal större arkivbildningar.

Universitetsarkivet förvarar också ett mindre antal enskilda arkiv efter personer eller organisationer med anknytning till Lunds universitet. De flesta sådana enskilda arkiv förvaras dock vid handskriftssektionen vid universitetsbiblioteket (se länk till höger).

Vidare förvara universitetsarkivet även, såsom deposition, en del äldre handlingar tillhöriga nationerna och Akademiska Föreningen. Nyare material från dessa arkivbildare finns däremot på AF:s Arkiv & Studentmuseum (se länk till höger).

Nedan finns länk till en pdf-fil med en alfabetisk lista över samtliga arkivbildningar som, helt eller delvis, förvarades vid det centrala universitetsarkivet 2005-05-18. Beståndet utökas dock hela tiden med nya leveranser.


Tillbaka

Sidansvarig: Fredrik Tersmeden  
Frågor om webbplatsen: Michael Sellers 
Ansvarig sektion: Ledningsstöd  

Uppdaterad: 2015-02-11

Kontaktinformation


Studentmatrikel 1749-1809 (Foto: Fredrik Tersmeden)

Ur Lunds universitets studentmatrikel för åren 1749 till 1809 med bland annat Carl Adolph Agardhs och Esaias Tegnérs namnteckningar från höstterminen 1799.

Relaterad information
Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20