Allmän information

På sidorna under denna rubrik återfinns övergripande information om universitetsarkivet som kan vara av intresse för såväl universitetets anställda som allmänheten.

Använd menyn till vänster för att manövrera mellan de olika sidorna.

 


Tillbaka

Sidansvarig: Fredrik Tersmeden  
Frågor om webbplatsen: Michael Sellers 
Ansvarig sektion: Ledningsstöd  

Uppdaterad: 2015-01-16

Kontaktinformation


Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20