Arkivfunktionen vid Lunds universitet


Det centrala universitetsarkivet utgör sedan 2014-01-01 en delfunktion inom avdelningen Dokumenthantering, vilken i sin tur är en del av Sektionen Juridik och dokumenthantering.

Arkivfunktionens ena uppgift är att verka inom universitet i stort genom att, på basis av gällande lagar och förordningar, utarbeta lokala regler, instruktioner och föreskrifter för hanteringen av arkivhandlingar inom verksamheten, samt att generellt ge råd och anvisningar i arkivfrågor.

Arkivfunktionens andra uppgift är att konkret ta emot, vårda, förvara och tillgängliggöra arkivhandlingar vid det centrala universitetsarkivet vid Arkivcentrum Syd.

Arkivfunktionens uppgift är primärt inriktad på att vara en intern serviceinstans inom Lunds universitet, men arkivets samlingar är också tillgängliga för forskare och allmänhet.

Mer detaljerad information om olika aspekter av arkivfunktionens verksamhet återfinns i under de olika rubriklänkarna i sidans överkant.

Kontaktuppgifter för universitetsarkivet återfinns dels i rutan till höger, dels (i utförligare form) på sidan "Kontaktuppgifter" under länken "Allmän information" ovan.

AKTUELL INFORMATION

På grund av interna planeringsmöten kommer Universitetsarkivets telefonjour att vara stängd på eftermiddagarna fredagen den 13 respektive tisdagen den 17 februari 2015.

 

 


Tillbaka

Sidansvarig: Fredrik Tersmeden  
Frågor om webbplatsen: Michael Sellers 
Ansvarig sektion: Ledningsstöd  

Uppdaterad: 2015-02-23

Kontaktinformation


Arkivcentrum Syd

Det centrala universitetsarkivet är beläget vid Arkivcentrum Syd.

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20