Master-hanteringFöljande sista anmälningsdag gäller för magister/masterprogram:

15 januari magister/masterprogram som ges på engelska eller svenska och marknadsförs på den engelska eller svenska webben.

15 april magister/masterprogram som ges på engelska eller svenska och marknadsförs endast på den svenska webben (efter beslut av rektor).

Informationsmaterial

 "Master HT14 - Rutiner för antagning"
Presentation från informationsmöte 140114

Tidsplan master HT14

"Villkorligt antagna till master"
Presentation från informationsmöte 130815

Examensgranskning för villkorade studenter

Lathund för bedömning om särskild behörighet och meritvärdering på NyA-webben

Om du har frågor om master-hantering är du välkommen att kontakta antagningskoordinator Catharina Greiff på catharina.greiff@stu.lu.se eller 046-222 38 88.

 

 

 

 


Tillbaka

Uppdaterad: 2014-05-23

Antagningsavdelningen


Besöksadress:
Genetikhuset,
Sölvegatan 29, Lund

Besökstid: Mån, tis, tors kl 10-12.


Telefon:
046- 222 93 00
Telefontid: mån, tis, tors kl 10-12

Intern e-post:
instlant@stu.lu.se

Studenter/sökande hänvisas till lant@stu.lu.se

Postadress:
Antagningsavdelningen
Box 117
221 00 Lund

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20