Antagningsstatistik

På denna sida hittar du antagningsstatistik från de senaste antagningsomgångarna till höst- och vårtermin. Ytterligare antagningsstatistik finns att hitta i Kuben.

[pil] Kuben

Antagningstatistiken i Kuben finns under fliken "Institution", för vilken det krävs speciell behörighet.

Master HT14

[pdf] Sökande och antagna totalt och per fakultet

VT 2014

[pdf] Sökande och antagna totalt och per fakultet

[pil] Antagningspoäng

HT 2013

[pdf] Sökande och antagna totalt och per fakultet

[pil] Antagningspoäng


Tillbaka

Uppdaterad: 2014-03-28

Antagningsavdelningen


Besöksadress:
Genetikhuset,
Sölvegatan 29, Lund

Besökstid: Mån, tis, tors kl 10-12.


Telefon:
046- 222 93 00
Telefontid: mån, tis, tors kl 10-12

Intern e-post:
instlant@stu.lu.se

Studenter/sökande hänvisas till lant@stu.lu.se

Postadress:
Antagningsavdelningen
Box 117
221 00 Lund

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20