Master-hanteringFöljande sista anmälningsdag gäller för magister/masterprogram:

15 januari magister/masterprogram som ges på engelska eller svenska och marknadsförs på den engelska eller svenska webben.

15 april magister/masterprogram som ges på engelska eller svenska och marknadsförs endast på den svenska webben (efter beslut av rektor).

Informationsmaterial

 "Master HT14 - Rutiner för antagning"
Presentation från informationsmöte 140114

Tidsplan master HT14

"Villkorligt antagna till master"
Presentation från informationsmöte 130815

Examensgranskning för villkorade studenter

Lathund för bedömning om särskild behörighet och meritvärdering på NyA-webben

Om du har frågor om master-hantering är du välkommen att kontakta antagningskoordinator Catharina Greiff på catharina.greiff@stu.lu.se eller 046-222 38 88.

 

 

 

 


Tillbaka

Sidansvarig: Helena Lind
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig sektion: Student och utbildning

Uppdaterad: 2014-01-02

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20