Master-hanteringFöljande sista anmälningsdag gäller för magister/masterprogram:

15 januari magister/masterprogram som ges på engelska eller svenska och marknadsförs på den engelska eller svenska webben.

15 april magister/masterprogram som ges på engelska eller svenska och marknadsförs endast på den svenska webben (efter beslut av rektor).

Informationsmaterial

[ppt] "Master HT14 - Rutiner för antagning"
Presentation från informationsmöte 140114

[pdf] Tidsplan master HT14

[ppt] "Villkorligt antagna till master"
Presentation från informationsmöte 130815

[pdf] Examensgranskning för villkorade studenter

[pdf] Lathund för bedömning om särskild behörighet och meritvärdering på NyA-webben

Om du har frågor om master-hantering är du välkommen att kontakta antagningskoordinator Catharina Greiff på catharina.greiff@stu.lu.se eller 046-222 38 88.

 

 

 

 


Tillbaka

Sidansvarig: Helena Lind
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig sektion: Student och utbildning

Uppdaterad: 2014-01-02

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20