Grund- och avancerad nivå 

Inrapporteringen av uppgifter i Ladok regleras dels av nationella förordningar, t ex Högskoleförordningen, dels av lokala bestämmelser i form av rektorsbeslut. Uppgifterna används dels i universitetets resultatredovisning, dels för att vidarerapportering till Statistiska Centralbyrån (SCB) enligt SFS 1993:1153.

Manualer

[pdf] Introduktion till Ladok

[pdf] Registrering

[pdf] Resultatrapportering

[pdf] Utsökning och begränsning

[pdf] Skapa datafil

[pdf] Utdata

[pdf] Råd vid personanteckningar i LadokLokala beslut

Rektorsbeslut om tillämplingsföreskrifter för kurs- och utbildningsplaner
Dnr I SU 2012/244 [2012-06-14]
[pdf] Läs beslutet

Rektorsbeslut om revidering av lokal ordning för examina och utbildningar på grundnivå och avancerad nivå
Dnr I 2012/190 [2012-06-14]
[pdf] Läs beslutet


Rektorsbeslut om hanteringen av uppdragsutbildning i Ladok
Dnr I G7 90/2003. [2003-03-27]
[pdf] Läs beslutet

Rektorsbeslut om hanteringen av studieförbundskurser i Ladok
Dnr I G7 91/2003. [2003-03-27]
[pdf] Läs beslutet

 

Information och presentationer

Presentationsmaterial från "Informationsträff om programadministration i Ladok" [2010-11-08]

[pdf] Se presentationen


Tillbaka

Sidansvarig: Helena Lind
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig sektion: Student och utbildning

Uppdaterad: 2014-04-11

Blanketter
Skrivelser


Senaste skrivelsen angående registrering av studenter i utbildning på grundnivå och avancerad nivå:

[pil] Läs skrivelsen här

 

Senaste skrivelsen angående inrapportering av resultat, registreringar m m för budgetåret 2013:

[pil] Läs skrivelsen här

Läs mer
Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20