Grund- och avancerad nivå 

Inrapporteringen av uppgifter i Ladok regleras dels av nationella förordningar, t ex Högskoleförordningen, dels av lokala bestämmelser i form av rektorsbeslut. Uppgifterna används dels i universitetets resultatredovisning, dels för att vidarerapportering till Statistiska Centralbyrån (SCB) enligt SFS 1993:1153.

Manualer

Introduktion till Ladok

Registrering

Resultatrapportering

Utsökning och begränsning

Skapa datafil

Utdata

Råd vid personanteckningar i Ladok

Lubas-lathund för anmälningskoder direkt till Ladok


Lokala beslut

Rektorsbeslut om tillämplingsföreskrifter för kurs- och utbildningsplaner
Dnr I SU 2012/244 [2012-06-14]
[pdf] Läs beslutet

Rektorsbeslut om revidering av lokal ordning för examina och utbildningar på grundnivå och avancerad nivå
Dnr I 2012/190 [2012-06-14]
[pdf] Läs beslutet


Rektorsbeslut om hanteringen av uppdragsutbildning i Ladok
Dnr I G7 90/2003. [2003-03-27]
[pdf] Läs beslutet

Rektorsbeslut om hanteringen av studieförbundskurser i Ladok
Dnr I G7 91/2003. [2003-03-27]
[pdf] Läs beslutet

 

Information och presentationer

Presentationsmaterial från "Informationsträff om programadministration i Ladok" [2010-11-08]

[pdf] Se presentationen


Tillbaka

Sidansvarig: Helena Lind
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig sektion: Student och utbildning

Uppdaterad: 2015-01-29

Blanketter

Anmälningskoder utanför NyA kan du nu beställa via Lubas. Logga in i Lubas och välj antagningsomgång LADOKHT14 under rubriken Antagningsomgång.

Lubas

Du kan även använda följande beställningsblankett:
Anmälningskodsblankett


Kurskodsblankett
Provkodsblankett

Skrivelser


Senaste skrivelsen angående registrering av studenter i utbildning på grundnivå och avancerad nivå:

Läs skrivelsen här

Senaste skrivelsen angående inrapportering av resultat, registreringar m m för budgetåret 2013:

Läs skrivelsen här

Läs mer
Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20