Studieavgifter

Regeringens proposition om studieavgifter godkändes av riksdagen den 21 april 2010. Det innebär att studenter från länder utanför EES ska betala avgift för studier vid Lunds universitet från 2011. Avgiftskyldigheten gäller program och kurser på grundnivå och avancerad nivå, men inte för forskarutbildningen. Förordningen trädde i kraft den 1 juli 2010.

Regeringens proposition om studieavgifter (PDF 411Kb - Nytt fönster)

Förordning (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor  (PDF 35KB - Nytt fönster)

Rektorsbeslut (FICE 2010/61) om arbetet med studieavgifter vid LU  (PDF 449 kB - Nytt fönster)

Rektorsbeslut (LS 2010/472) om studieavgifter vid LU  (PDF 35 kB - Nytt fönster)

Rektorsbeslut (LS 2010/472) om studieavgifter för industridesignprogrammet  (PDF 45 kB - Nytt fönster)

Rektorsbeslut (FIIR 2010/88) om strategisk hantering av stipendier för avgiftsbetalande studenter 2011-2012  (PDF 141 kB - Nytt fönster)


Ambitionsnivå

Höstterminen 2009 antogs 600 studenter från länder utanför EES. Lunds universitets ambitionsnivå är att ha ca 400 betalande studenter 2011. Inom tre år förväntas LU vara tillbaka på samma antal studenter från länder utanför EES som 2009, och inom fem år kommer antalet att vara större än idag.

Lunds universitets strategiska handlingsplan för avgifter  (PDF 222Kb - Nytt fönster) reviderad 2010-07-02

Organisation av arbetet vid Lunds universitet

Förberedelserna inför studieavgifterna påverkar hela Lunds universitet. Inom förvaltningen arbetar två samordningsgrupper, som leds av förvaltningschef Marianne Granfelt. För områdena anordnas regelbundet strategimöten, där gemensamma frågor diskuteras. Arbetet med studieavgifter vid Lunds universitet samordnas av Richard Stenelo och Lena Örnberg.


Mer information om universitetsgemensamma möten

Mer information om pågående arbete

 

 


Tillbaka

Uppdaterad: 2014-01-02

Kontakt

Richard Stenelo
Tel: 046-222 14 66
Richard.Stenelo@er.lu.se

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20