Rapporter och barometrar

 

Serien Utvärdering rapporter

Rapporter rörande barometerundersökningar, alumnundersökningar, metodutveckling m.fl. är publicerade i serien Utvärdering rapporter (tidigare Utvärderingsenheten).

Via fliken Rapportserien Utvärdering kan rapporter publicerade från 1996 hämtas ned.

De senast publicerade rapporterna är:

Internationella doktorander om forskarutbildningen vid Lunds universitet (pdf, nytt fönster)
Ovan rapport finns också i engelsk översättning
International doctoral studenta on research studies at Lund University (pdf, nytt fönster)
Om studiesociala miljöer vid Lunds universitet. Studenters upplevelser av sin psykosociala arbetsmiljö (pdf, nytt fönster)

För några rapporter finns sammanfattningar översatta till engelska
Se Extensive Summaries (ny sida)

Rapporter ej publicerade i serien


Efter studierna - med magister-/masterexamen från Lunds universiteet. Alumnstudie bland examinerade på avancerad nivå (pdf, nytt fönster)Extensive summary

Om internationalisering och internationaliseringsarbete vid Lunds universitet. Perspektiv från ledning, lärare/forskare, studerande och administration (pdf, nytt fönster)
International Student Barometer 2013 - resultatsammanställning (pdf, nytt fönster)
Tracking Doctoral Candidates at Lund University. Mapping how Lund University tracks the progression path of doctoral candidates (new page)
Master II - nyckeltalsrapport. Rapport - nyckeltal kring studier på master- och magisterprogram vid Göteborgs, Lunds och Uppsala universitet (2014) (pdf, nytt fönster)
Trackit! A report on Lund University´s procedures for tracking its students. Final report. (pdf, new page)
Slutrapporten från Trackit Lunda-projektet (pdf, nytt fönster)
The Swedish Master Project: The introduction of the second cycle at three Swedish universities (pdf, nytt fönster)
Biblioteksverksamhetens tjänster och service (pdf, nytt fönster)
Resultatsammanställning. International Student Barometer 2010 (pdf, nytt fönster)
Resultatsammanställning. International Student Barometer 2011 (pdf, nytt fönster)

 

 

 


Tillbaka

Sidansvarig: Eva Lindgren  
Webbansvarig: Michael Sellers
Ansvarig sektion: Ledningsstöd

Uppdaterad: 2015-01-20

Relaterad information

Kontaktinformation

Eva.Lindgren@stu.lu.se
Tel: 046-222 94 53
Kvalitet och utvärdering

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20