Tentamensvakt

Som tentamensvakt för en mindre grupp studenter eller för en enskild student är du en viktig del av det stöd som vi ger studenter med funktionsnedsättningar.

Ditt ansvar

Du ansvarar för att tentamen går rätt till och ser till att ingen använder hjälpmedel som inte är tillåtna. Vad som är tillåtet eller ej meddelas av den person som kontaktat dig för arbetet. Det är även du som håller rätt på tiden och ansvarar för att tentamen lämnas till rätt person på institutionen när den är färdig.

Upplästa tentamensfrågor

Du som arbetar som tentamensvakt måste vara beredd på att den student du vaktar kan be dig om att läsa upp tentamensfrågorna. Studenten som tenterar behöver inte ange något skäl till varför han eller hon vill detta. Det är viktigt att du håller dig neutral och inte kommer med egna värderingar eller tolkningar av texten.

Ersättning

Den ersättning som utgår för arbetet som tentamensvakt är 120 kr per klocktimme. Detta redovisar du på en speciell räkningsblankett. Det är viktigt att den är rätt ifylld och att du kommer ihåg att ange tiden för tentamen samt att räkningen är underskriven av både dig och den som tenterar.

[pdf] Räkningsblankett (pdf 57 kB)

[pdf] Timspecifikation (pdf 39 kB)

Anmäl ditt intresse

Om du skulle vilja arbeta som tentamensvakt anmäler du dig till studievägledarna på de olika institutionerna.

 


Tillbaka

Sidansvarig: Helena Lind
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig sektion: Student och utbildning

Uppdaterad: 2014-08-05

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20