Pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning


Ibland kan man som lärare eller studievägledare upptäcka att en student har problem i studierna som beror på en funktionsnedsättning. Studenten har kanske flera misslyckade tentor efter sig eller har svårt att samarbeta under grupparbeten. Kanske hinner studenten inte läsa all kurslitteratur och har bett om läsanvisningar eller att få en bok på svenska istället för på engelska.

Dyslexi? Adhd?

En student med funktionsnedsättning, till exempel dyslexi eller adhd, kan få pedagogiskt stöd under sin studietid vid Lunds universitet. Be studenten kontakta oss för att boka in ett möte. Om du vill ha mer information kan du läsa vidare nedan.

[pil] Information för studievägledare
[pil] Information för lärare
[pil] Information för mentorer
[pil] Information för tentamensvakter

Hänvisa gärna studenter som vill ha mer information om pedagogiskt stöd till vår webbsida:

[pil] Information till studenter

Hör gärna av dig om du har frågor eller problem som du vill diskutera.

 


Tillbaka

Sidansvarig: Helena Lind
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig sektion: Student och utbildning

Uppdaterad: 2014-08-05

Relaterad information

Kontakta oss gärna:

Christel Berg
Samordnare för studenter vid Konstnärliga fakulteten, Samhällsvetenskapliga fakulteten samt Humanistiska och Teologiska fakulteterna.
christel.berg@stu.lu.se
Telefon: 046-222 34 90

Karin Ekhem Widén
Samordnare för studenter vid Campus Helsingborg.
karin.ekhem_widen@stu.lu.se
Telefon: 042-35 67 04

Kristian Frennessen
Samordnare för studenter vid Ekonomihögskolan, Medicinska fakulteten, Juridiska fakulteten samt Politices kandidatprogrammet.
kristian.frennessen@stu.lu.se
Telefon: 046-222 86 81

Christina Rowa
Samordnare för studenter vid LTH och Naturvetenskapliga fakulteten samt Socialhögskolan.
christina.rowa@stu.lu.se
046-222 70 50

Lena Bosund
Speciallärare, Campus Helsingborg
Arbetar måndagar.
lena.bosund@stu.lu.se
042-35 65 34

Margareta Dahlström
Specialpedagog, Lund
margareta.dahlstrom@stu.lu.se
Telefon: 046-222 43 64

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20