Validering  

Validering av nya program är ett grundläggande element i kvalitetssäkringsarbetet vid Lunds universitet och genomförs som ett led i områdenas utbildningsplanering. Validering kan enkelt beskrivas som en prövning av grundläggande förutsättningar för att implementera och genomföra aktuellt utbildningsprogram. Förutsättningarna för att pro-grammen ska kunna bedrivas med god nationell och internationell standard säkras redan innan de inrättas. Valideringen är en tillämpning av de europeiska riktlinjerna för kvalitetssäkring: Standards and Guidelines for the European Higher Education Area (2005).

Ansökan om inrättande av nya program som leder fram till examina på grundnivå och avancerad nivå inges till rektor av områdesstyrelserna/motsv. Resultatet av valideringen bifogas ansökan inför rektors beslut.

En reguljär ordning och handledning för validering av nya utbildningsprogram vid Lunds universitet fastställdes av rektor den 8 maj 2008 efter en försöksverksamhet under åren 2006-2007.

Läs rektors beslut (pdf, nytt fönster)
Läs Handledningen (pdf, nytt fönster)
Handledningen - engelsk version (pdf, nytt fönster)

Rektor har också beslutat att förutsättningarna för all examensgrundande utbildning på grundnivå och avancerad nivå ska kvalitetssäkras genom validering. Validering av utbildning som kan leda till examen och som inte är programbaserad ska genomföras i linje med riktlinjer som fastställs av utvärderingschefen

Läs rektors beslut (pdf, nytt fönster)
Läs beslutet om riktlinjer (pdf, nytt fönster)
 

Råd och tips rörande validering

Se FAQ (pdf, nytt fönster)
Se Råd och tips (pdf, nytt fönster)
 


 


 


Tillbaka

Sidansvarig: Eva Lindgren  
Webbansvarig: Michael Sellers
Ansvarig sektion: Ledningsstöd

Uppdaterad: 2014-09-29

Kontakter

Erik Hedberg
avdelningen Kvalitet och utvärdering
Erik.Hedberg@stu.lu.se 

Relaterad information
Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20