Benchmarking av e-lärande

Lunds universitet har under perioden 2008-2010 deltagit i tre internationella benchmarkingprojekt kring e-lärande och därigenom har erfarenheter erhållits, både av benchmarking som sådan och speciellt avseende e-lärande. De tre projekten är:

1. E-xcellence+ (EADTU)

Här utvecklades benchmarkingkriterier inom pedagogik, organisation och teknik med specifik inriktning mot fyra prioriterade framgångsområden: tillgänglighet (accessibility), flexibilitet (flexibility), interaktivitet (interactiveness) och individualisering (personalisation). De två Masterprogram (LUMA-GIS och IIIEE) som deltog erhöll utmärkelsen E-xcellence Associates label. Dessa båda Masterprogram erbjuder en kvalitetsgranskad e-lärandeutbildning som ligger i framkanten när det gäller utveckling och innovation enligt de fyra prioriterade framstegsområdena.

2. eLearning Benchmarking exercise (ESMU)

Bygger på E-xcellence+, men fokuserade i större utsträckning på blended learning och det kollaborativa lärandet. Erfarenheterna visade här tydligt värdet av kunskaps- och erfarenhetsutbyte både internt och externt.

3. The First dual-mode distance learning benchmarking club

Här genomfördes en konkordans mellan de olika benchmarkingmodellerna. Med denna som utgångspunkt inringades ett antal framgångsområden för kvalitet inom e-lärande/blended learning, vilka inte tidigare i tillräcklig utsträckning betonats i de olika modellerna. En konceptuell referensram (med ett antal framgångsområden) utvecklades, vilken skulle kunna utgöra ett underlag i alla faser av kvalitetsarbete för e-lärande inom högre utbildning.

Projekten och erfarenheterna finns beskrivna i en rapport som kan beställas eller laddas hem. Se högerspalten! 

Om Benchmarking

Benchmarking har kommit att bli en allt vanligare metod för kvalitetsarbete inom högre utbildning. Utifrån fastställda benchmarks, d.v.s. riktmärken med indikatorer, värderas och jämförs den egna verksamheten med andras. Oftast är flera personer och enheter inom den egna organisationen involverade.

För benchmarking, som för allt kvalitetsarbete, är uppföljning av central betydelse. Vinningar från benchmarkingprojekt som speciellt kan framhållas är det kollaborativa lärandet på olika nivåer, såväl inom respektive organisation som bland deltagande samarbetspartners. Genom möjligheten att ta del av varandras goda exempel, men också genom bekräftelse av den egna verksamheten, ges förutsättningar för vidare utveckling.


Tillbaka

Sidansvarig: Stefan Persson
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig sektion: Personal

Uppdaterad: 2014-01-02

 

Rapport beskrivande de tre projekten:

Ossiannilsson, E. & Landgren, L. (2010). BENCHMARKING AV E-LÄRANDE VID LUNDS UNIVERSITET - projekterfarenheter och kritiska framgångsområden för kvalitetsarbete. Lund: Lunds universitet, Media Tryck.

Du kan även ladda ner rapporten via följande länk:

Benchmarking av e-Lärande vid Lunds universitet (PDF - 954 kB, Nytt fönster)

Kontakt

Ebba Ossiannilsson
Ebba.Ossiannilsson@ced.lu.se

Lena Landgren
Lena.Landgren@lub.lu.se

Relaterad information
Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20